Al Raha Beach Hotel

PO Box 38616
Abu Dhabi – United Arab Emirates