The KHotel Bahrain
P.O. Box 1412,
Manama,
Kingdom of Bahrain